Integritespolicy

På Lindevalls Rör i Enköping AB värnar vi om våra kunders integritet och strävar alltid efter att samla in personuppgifter på ett säkert och hänsynsfullt sätt.

Personuppgiftsansvarig
Lindevalls Rör i Enköping AB, org.nr: 556679-7261, Kvartsgatan 12, Enköping är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Bad & Värme.

Insamling och behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter till exempel för fakturering eller när du beställer en offert, eller fyller i ett kontaktformulär. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter
Vi behandlar endast uppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har även rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör det till Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträden
Lindevalls Rör i Enköping kan komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantörer, i de fallen tecknar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Säkerhet
Du ska känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter oss. Vi hanterar endast den informationen vi anger vid insamlingen av personuppgifterna, och endast av de personer som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete. Lagringen sker enligt branschstandard för säkerhet.